Kobieta sama może i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ko­bieta sa­ma może i wożniocą zos­tać ale w parze tyl­ko po­pychadłem.
Ta­kie jej ro­le życie dyk­tu­je.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 21:08

Tyl­ko mam ma­le par­cie do ludzi lu­bię pracę w uk­ry­ciu jak ja­nosik al­bo mikołaj 

Na pre­zyden­tkę star­czy, na­wet za dużo 

Jes­tem apo­lityczna pot­ra­fie tyl­ko pra­cować i roz­da­wać za dar­mo a to za mało 

Bożena, kan­dy­tuj na pre­zyden­tkę
https://youtu.be/A3YUKO1UIfc 

Nies­te­ty... ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Nies­te­ty tu­taj ja mam os­tatnie zda­nie.
Nie. 

Ale w parze z drugą kobietą?
To chy­ba za­leży od ko­biety, ale może nie tylko...
Dob­ra­noc. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia