Kobieta sama może i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ko­bieta sa­ma może i wożniocą zos­tać ale w parze tyl­ko po­pychadłem.
Ta­kie jej ro­le życie dyk­tu­je.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 21:08

Tyl­ko mam ma­le par­cie do ludzi lu­bię pracę w uk­ry­ciu jak ja­nosik al­bo mikołaj 

Na pre­zyden­tkę star­czy, na­wet za dużo 

Jes­tem apo­lityczna pot­ra­fie tyl­ko pra­cować i roz­da­wać za dar­mo a to za mało 

Bożena, kan­dy­tuj na pre­zyden­tkę
https://youtu.be/A3YUKO1UIfc 

Nies­te­ty... ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Nies­te­ty tu­taj ja mam os­tatnie zda­nie.
Nie. 

Ale w parze z drugą kobietą?
To chy­ba za­leży od ko­biety, ale może nie tylko...
Dob­ra­noc. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]