Kobieta sama może i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ko­bieta sa­ma może i wożniocą zos­tać ale w parze tyl­ko po­pychadłem.
Ta­kie jej ro­le życie dyk­tu­je.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 23:08

Tyl­ko mam ma­le par­cie do ludzi lu­bię pracę w uk­ry­ciu jak ja­nosik al­bo mikołaj 

Na pre­zyden­tkę star­czy, na­wet za dużo 

Jes­tem apo­lityczna pot­ra­fie tyl­ko pra­cować i roz­da­wać za dar­mo a to za mało 

Bożena, kan­dy­tuj na pre­zyden­tkę
https://youtu.be/A3YUKO1UIfc 

Nies­te­ty... ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Nies­te­ty tu­taj ja mam os­tatnie zda­nie.
Nie. 

Ale w parze z drugą kobietą?
To chy­ba za­leży od ko­biety, ale może nie tylko...
Dob­ra­noc. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]