11 grudnia 2019 roku, godz. 19:34  9,7°C

Kobieta jest dla mężczyzny jak zbroja. Musi się do niej dopasować, jeśli chce zwojować świat.
Nie, nie dziewczęta.
Tą kobietą czasem jest gitara.

Salomon W Siną Dal
 11 grudnia 2019 roku, godz. 20:50

Dawno nie oglądałem tego filmu, włączyłem tylko dla tej sceny i muszę kończyć :D

Leda I Rozmyty
 11 grudnia 2019 roku, godz. 19:55

Michelle Pfeiffer!!!!!!