Kilka osób potknęło się [...] – Twelveoclock

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Twelveoclock — zgromadziliśmy 5 opinii.

Kil­ka osób pot­knęło się o ka­mień, pos­ta­nowiłem, że odłożę go na bok.
Raczej nie zba­wiłem świata, ale może dzi­siaj wie­czo­rem ko­goś nie będzie bo­leć no­ga.

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2019, 05:53

za­pew­ne to pew­na obsesja
ja miałbym kłopot rzu­cić śmieć na chod­nik a co do­piero pe­ta, zaw­sze wcis­kam w ka­nali­zac­je jak nie ma śmietnika 

Też mam cza­sem ta­kie schi­zy i to chy­ba początek sza­leństwa, więc radzę uważać. 

sza­cunek dla obywatela 

Dob­re, większość ludzi tyl­ko omi­ja ka­mień...
Poz­dra­wiam. :) 

chy­ba że przechodził bokiem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stepbyson

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]