Kilka osób potknęło się [...] – Twelveoclock

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Twelveoclock — zgromadziliśmy 13 opinii.

Kil­ka osób pot­knęło się o ka­mień, pos­ta­nowiłem, że odłożę go na bok.
Raczej nie zba­wiłem świata, ale może dzi­siaj wie­czo­rem ko­goś nie będzie bo­leć no­ga.

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2019, 05:53

dob­rzy ludzie tak przymuszają 

Hah, a to nie wie­działem, że to jest już przy­mus by­cia dobrym... 

dob­rym trze­ba być mi­mo wszys­tko więc bez tej duppy 

Twarzą do słońca, duppą do ludzi(świata)?

Yes­tem, ka­mień nag­robny to niech już so­bie leży le­piej... ;] 

Taaak, pod wa­run­kiem, że to chy­ba ka­mień nag­robny... :P
Nikt nie uwie­rzy ko­biecie, która w życiu słowa praw­dy nie po­wie­działa. :D 

os­tatnio rzu­ciłem pe­ta na ziemię, nie było gdzie ani w co... co­fam co po­wie­działem niżej

świat to ty, trze­ba się us­ta­wić twarzą do słońca i tyle 

Myślę, że wpa­jamy so­bie, że jeśli chce­my zmienić świat, to na­leży zacząć od siebie, a mały ka­myk wy­wołuje la­winę, ale czy tak w rzeczy­wis­tości jest...? 

za­pew­ne to pew­na obsesja
ja miałbym kłopot rzu­cić śmieć na chod­nik a co do­piero pe­ta, zaw­sze wcis­kam w ka­nali­zac­je jak nie ma śmietnika 

Też mam cza­sem ta­kie schi­zy i to chy­ba początek sza­leństwa, więc radzę uważać. 

sza­cunek dla obywatela 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]