Kiedy przeprowadzał się do [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Kiedy przep­ro­wadzał się do no­wego do­mu wyrzu­cił wszys­tkie sta­re meb­le. Po­tem sie­dział na podłodze i trochę żałował.
Następnym ra­zem po­myślę, po­myślał.

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 07:46

To za­leży mam kil­ka ikeow­skich pe­reł. Ale zdarzają sie buble. 

cho­ciaż udo­mowione więc nie ma tra­gedii
de­mony ikea są naj­gorsiej­sze, każdy łyka jak pelikan 

Naj­le­piej , 
w sta­rych meb­lach drze­mią de­mony daw­nych dni. 

tam już nie wy­wiet­rzy się - będzie śmiet­nik w naj­bliższym czasie 

To za­leży ja­kie Li­te drew­no czy sklejka.
Do każde­go jest in­ny sposób. Terze­ba dłogo wietrzyć 

sta­re meb­le śmier­dzą

myłem os­tatnio szafę lud­wi­kiem i niewiele po­mogło - chy­ba też w końcu usiądę i pomyślę 

A mi szuf­ladę z do­lara­mi $$ 

zos­tawcie mi tyl­ko biurko
i piórko 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cyt.adela

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]