Kiedy musisz wybrać, stajesz [...] – teoodoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teoodoor — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kiedy mu­sisz wyb­rać, sta­jesz twarzą w twarz przed prob­le­mem który ma więcej niż jed­no roz­wiąza­nie. To dob­rze, bo gdy­byś nie widział prob­le­mu i nie miał możli­wości wy­boru, to byłby do­piero dy­lemat. Ale jeżeli nie widzisz prob­le­mu to może go niema? De­cyz­ja na­leży do Ciebie…

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 listopada 2010, 10:55

I to jest problem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]