Kiedy mężczyzna ukłuje się [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 24 opinie.

Kiedy mężczyz­na ukłuje się w pa­lec, umiera
Ko­bieta ugodzo­na w ser­ce żyje jak gdy­by nic się nie stało.

myśl • 13 czerwca 2018, 11:21

No te­raz to niep­rzej­dzie. Wiele his­to­rii po­tochyłoby się inaczej mówił p. Janek. 

nie to co mes­si. wbił ręką bramę. dla mnie jest to niewy­baczal­ne dla za­wod­ni­ka na po­ziomie. tak jak thier­ry hen­ry (ałri) przez które­go łapkę od­padła Ir­landia

lu­bimy pra­cowi­tych panów 

Nie lu­bię go ale ma ta­lent jak mało kto. Pra­cowi­ty chłopaķ. Perfekcjonista. 

jak krys­tja­no rolando 

Os­tatnio fut­bol zro­bił sie b. cieka­wy i przejrzysty. 

wspa­niale miła Pani 

Nie oglądam tych pierdùł tyl­ko futbol 

bo "cho­ry to do łóżka, a nie przed te­lewi­zorem" - i od ra­zu M jak Miłość/Pier­wsza miłość/na wspol­nej/ trud­ne spra­wy/ble ble ble 

Co ma igła do fut­bo­lu. ? 

te­raz MŚ więc wszys­cy zdro­wi przed telewizorem 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]