Kiedy mężczyzna ukłuje się [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 24 opinie.

Kiedy mężczyz­na ukłuje się w pa­lec, umiera
Ko­bieta ugodzo­na w ser­ce żyje jak gdy­by nic się nie stało.

myśl • 13 czerwca 2018, 09:21

No te­raz to niep­rzej­dzie. Wiele his­to­rii po­tochyłoby się inaczej mówił p. Janek. 

nie to co mes­si. wbił ręką bramę. dla mnie jest to niewy­baczal­ne dla za­wod­ni­ka na po­ziomie. tak jak thier­ry hen­ry (ałri) przez które­go łapkę od­padła Ir­landia

lu­bimy pra­cowi­tych panów 

Nie lu­bię go ale ma ta­lent jak mało kto. Pra­cowi­ty chłopaķ. Perfekcjonista. 

jak krys­tja­no rolando 

Os­tatnio fut­bol zro­bił sie b. cieka­wy i przejrzysty. 

wspa­niale miła Pani 

Nie oglądam tych pierdùł tyl­ko futbol 

bo "cho­ry to do łóżka, a nie przed te­lewi­zorem" - i od ra­zu M jak Miłość/Pier­wsza miłość/na wspol­nej/ trud­ne spra­wy/ble ble ble 

Co ma igła do fut­bo­lu. ? 

te­raz MŚ więc wszys­cy zdro­wi przed telewizorem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]