Kiedy dziecko ma za [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 17 opinii.

Kiedy dziec­ko ma za dużo w p... , to ma za mało w głowie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2018, 09:59

Bożen­ko, opa­miętajże się. :D
Pozwól swym marze­niom w ciszy zak­wi­tać. :P:D ha ha 

Jad­ne straszne wyuz­da­nie jak ściągasz ga­cie na toale­cie fiu fiu. 

A i ow­szem, miałem ko­lejną, a dziś już tak skrom­nie, acz od­ro­binę wyuz­da­nie być też mu­si. :P:D ha ha
Miłej nie­dzieli. :)) 

pełnoletni?
pełnia la­ta za na­mi, je­sień się zaczęła
u niektórych im­pre­zami :) 

Jak mniemam, py­tanie było do mnie?
Otóż powróciłem z im­pre­zy, wy­bacz moją nienaj­lep­szą dys­po­zycję. :))

Ba­dyl­ku, yes­tem pełno­let­ni, na­wet bar­dzo. :D 

A ko­go py­tasz? Dziecka? 

dlacze­go nie śpisz o 4 nad ranem? 

Zo­fijo, p.rzy­wołuję Cię do p.orządku. ;)
P.rzy­jem­ne­go p.ochra­pywa­nia. :)) 

wiado­mo wiadomo
p,pupa 

Zo­fijo od p... rzed­wczo­raj nie wiemy co miałaś w p.. amięci i jak roz­wiązać ten p... roblem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja