Kiedy dziecko ma za [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 17 opinii.

Kiedy dziec­ko ma za dużo w p... , to ma za mało w głowie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2018, 11:59

Bożen­ko, opa­miętajże się. :D
Pozwól swym marze­niom w ciszy zak­wi­tać. :P:D ha ha 

Jad­ne straszne wyuz­da­nie jak ściągasz ga­cie na toale­cie fiu fiu. 

A i ow­szem, miałem ko­lejną, a dziś już tak skrom­nie, acz od­ro­binę wyuz­da­nie być też mu­si. :P:D ha ha
Miłej nie­dzieli. :)) 

pełnoletni?
pełnia la­ta za na­mi, je­sień się zaczęła
u niektórych im­pre­zami :) 

Jak mniemam, py­tanie było do mnie?
Otóż powróciłem z im­pre­zy, wy­bacz moją nienaj­lep­szą dys­po­zycję. :))

Ba­dyl­ku, yes­tem pełno­let­ni, na­wet bar­dzo. :D 

A ko­go py­tasz? Dziecka? 

dlacze­go nie śpisz o 4 nad ranem? 

Zo­fijo, p.rzy­wołuję Cię do p.orządku. ;)
P.rzy­jem­ne­go p.ochra­pywa­nia. :)) 

wiado­mo wiadomo
p,pupa 

Zo­fijo od p... rzed­wczo­raj nie wiemy co miałaś w p.. amięci i jak roz­wiązać ten p... roblem 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]