Każdy, kto ośmieli się [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Każdy, kto ośmieli się wy­konać kil­ka kośla­wych kroków przy mu­zyce, gwałcąc przy tym poczu­cie ryt­mu, śmiało uz­na­je, że tańczy. Po­dob­nie jest z miłością, gdy gwałcąc jej is­totę, dep­cząc so­bie wza­jem po pal­cach, przyk­le­jając się do par­tne­ra i nie po­zos­ta­wiając mu od­dechu, lub pląsając przed nim, jak­byśmy mieli przed sobą wiel­kie lus­tro, jes­teśmy prze­kona­ni, iż właśnie us­ku­teczniamy po­rywający ta­niec życia.

Ame­lia

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:23

To się Ame­lio na­zywa do­ciera­nie, w prak­ty­ce on lub ona niszczy drugiego. 

rum ba... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja