Każdy, kto ośmieli się [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Każdy, kto ośmieli się wy­konać kil­ka kośla­wych kroków przy mu­zyce, gwałcąc przy tym poczu­cie ryt­mu, śmiało uz­na­je, że tańczy. Po­dob­nie jest z miłością, gdy gwałcąc jej is­totę, dep­cząc so­bie wza­jem po pal­cach, przyk­le­jając się do par­tne­ra i nie po­zos­ta­wiając mu od­dechu lub pląsając przed nim, jak­byśmy mieli przed sobą wiel­kie lus­tro, jes­teśmy prze­kona­ni, iż właśnie us­ku­teczniamy po­rywający ta­niec życia.

Ame­lia

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:23

To się Ame­lio na­zywa do­ciera­nie, w prak­ty­ce on lub ona niszczy drugiego. 

rum ba... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]