Każdy człowiek potrafi brać, [...] – Kubanczyk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kubanczyk — zgromadziliśmy 1 opinia.

Każdy człowiek pot­ra­fi brać, lecz nie każdy pot­ra­fi dawać.
Ja­kub Lu­bel­ski

myśl • 10 lutego 2019, 23:18

brać też trze­ba umieć
kwes­tia dojrzałości 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte