RozaR Roza
 29 października 2020 roku, godz. 21:15

Wszystko ma konsekwencje
Nawet ruch skrzydeł motyla zmienia bieg historii ( chyba Konfucjusz).