Kawa dziś ma smak [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ka­wa dziś ma smak twoich słów i gorzko słod­kiej codzien­ności dnia.
To nic, że rozpływam się jak wczo­raj­sza mgła, za­pom­niana przez dzi­siej­szą jas­ność nie mo­jego słońca.
Ka­wa ta­ka sa­ma jak wczo­raj choć in­ne oko­liczności.

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 listopada 2017, 11:37

Ka­wa jest jak światło, każde­go dnia sma­kuje inaczej. :)
Nie ma... dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy...
Poz­dra­wiam. :)) 

Cieka­wa, ład­na myśl. Pozdrawiam.
:) 

to jest piękne, że na­wet pochy­lając się nad zwykłą kawą , można doświad­czać tej dob­ro­ci :D 

Piękna, ka­wowa myśl. W sam raz na myśl dnia! :)
A tak po­ważniej... Ko­lej­na pe­rełka Two­jego autorstwa. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]