Jeżeli wydaje Ci się, [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jeżeli wy­daje Ci się, że naj­gor­szy dzień w Twoim życiu był wczo­raj - to pa­miętaj, że jest jeszcze dzi­siaj.

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2018, 21:39

Zdarza się. 

Lo­gicznie uj­mując wczo­raj­szy dzień nie mu­si być naj­gor­szy. Zaw­sze dzi­siej­szy dzień może prze­bić pod tym względem dzień poprzedni. 

Lo­gicznie uj­mując naj­gor­szy dzień dzi­siaj fi­zycznie nie może być gor­szy niż wczo­raj ale przed północą ten naj­gor­szy dzień może w ja­kiś cu­dow­ny sposób oka­zać się naj­lep­szym w życiu... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja