Jeżeli wydaje Ci się, [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jeżeli wy­daje Ci się, że naj­gor­szy dzień w Twoim życiu był wczo­raj - to pa­miętaj, że jest jeszcze dzi­siaj.

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2018, 22:39

Zdarza się. 

Lo­gicznie uj­mując wczo­raj­szy dzień nie mu­si być naj­gor­szy. Zaw­sze dzi­siej­szy dzień może prze­bić pod tym względem dzień poprzedni. 

Lo­gicznie uj­mując naj­gor­szy dzień dzi­siaj fi­zycznie nie może być gor­szy niż wczo­raj ale przed północą ten naj­gor­szy dzień może w ja­kiś cu­dow­ny sposób oka­zać się naj­lep­szym w życiu... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej