Jeżeli razi cię głupota [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeżeli ra­zi cię głupo­ta jed­nych, to dlacze­go ubierasz różowe oku­lary i ko­men­tu­jesz bred­nie u drugich?

/chy­ba nicze­go tak nie bra­kuje na cyt jak obiek­ty­wiz­mu/

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:17

Różzo­we oku­lary to głosze­nie opi­nii z per­spek­ty­wy człowieka, który wie, który jest szczęściem, więc ma siłę wyrokowania. 

... zwłaszcza w za­mie­szcza­nych "ut­wo­rach"... ale ta­ka na­tura ludzka, zaw­sze subiektywna...

;-) 

Zwyk­le ko­men­tuję pod ut­wo­rem, al­bo pod/nad bred­niami. :)
Ale ludzie są różni... niektórzy są tchórza­mi, wolą plot­ko­wać za ple­cami... ;) 

rażąca jas­ność umysłów 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]