Jeżeli nie masz pomysłu [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 8 opinii.

Jeżeli nie masz po­mysłu na myśl to le­piej nie do­dawaj nic... *

*brak we­ny dzi­siaj...

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 maja 2010, 10:36

Jak brak we­ny to raczej nie po­win­no się do­dawać myśli...
Chy­ba, że się mylę... 

zgadzam się. 

Ro­zumiem ;) ale zdarzają się tu­taj po­kemo­ny co psują całą tę stronę. Do­dałam ją nie po to by zbierać oce­ny ja­kieś... :) 

Z jed­nej stro­ny się zgadzam, jed­nak jeżeli każdy bark we­ny będzie tak oka­zywa­ny, to ja wolę nie myśleć jak będzie tu za niedługo wyglądać:)

Nie oce­niam , choć ro­zumiem ideę wsa­wienia tej myśli, [...] — czytaj całość

Jen­dza, masz rację ;) ale ktoś mu­siał to tu­taj wsta­wić :) 

lek­ka hi­pok­ryzja ;)
lecz ro­zumiem, z bra­ku we­ny też cza­sem coś się tworzy.
ni­by od nie­chce­nia, ale jed­nak. ^^ 

Czy przez tę myśl nie przeczysz sa­ma sobie.? 

zgadzam sie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sasza90

Użytkownicy
S T U
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]