Jeżeli coś wymaga powagi, [...] – Bonhart

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bonhart — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żar­tu.

myśl dnia z 23 września 2014 roku
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 17:47

I dos­to­sowała się do te­go kom­pa­nia pi­wowar­ska wed­le one­go pog­rze­bu!I to na sa­mym Wawelu! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 20:14Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?