Jeżeli chcesz mieć coś [...] – Samotna dusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Samotna dusza — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jeżeli chcesz mieć coś na zaw­sze, to naj­le­piej zrób ta­tuaż, in­ne rzeczy lub uczu­cia lu­bią za­wodzić.

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2015, 09:57

gryz­mo­lić po sobie?
Po co? 

le­ci ''po­dob­na'' rek­la­ma w TV.
ale jak chcesz to Twój wybór, Two­je ciało.
ta­tuaż nie świad­czy o tym kim jes­teś...znam mądrych i wy­tatuowa­nych i odwrotnie...
ja nie mam nic prze­ciw­ko ludziom, którzy tak chcą.
pozdrawiam. 

Pe­wien ta­tuażys­ta po­wie­dział mi, że ta­tuaże to głupo­ta i że sza­nuje oraz podzi­wia ludzi, którzy ta­tuaży mieć nie chcą i nie mają. Ro­biąc ta­tuaż, po pew­nym cza­sie doszedłbyś do wnios­ku, że zawiodłeś [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności