Jeżeli bałagan jest twórczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jeżeli bałagan jest twórczy, to mo­ja, os­tatnio wzmożona niechęć do sprząta­nia jest pe­dan­tyczna.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2018, 13:17

O kurcze.nie 

już to pisałem
chaos jest pier­wotnym porządkiem 

Pot­wier­dzam, od kiedy ktoś u mnie uk­radkiem sprząta za­nie­chałem wszel­kich czyn­ności porządkowych,
nie opuszczam na­wet des­ki (spuszcza­nia wo­dy nie wspomnę). :P:D 

A ja nie mogę spać jak jest bałagan kręci mi się w głowie. U ko­goś też sprzątam po kry­jomu. Np, zmy­wam naczy­nia , myję toatetę. 

U mnie niechęć jest con­stans, już ta­ki jes­tem pe­dan­tyczny. :D
miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]