Jeżeli bałagan jest twórczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jeżeli bałagan jest twórczy, to mo­ja, os­tatnio wzmożona niechęć do sprząta­nia jest pe­dan­tyczna.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2018, 15:17

O kurcze.nie 

już to pisałem
chaos jest pier­wotnym porządkiem 

Pot­wier­dzam, od kiedy ktoś u mnie uk­radkiem sprząta za­nie­chałem wszel­kich czyn­ności porządkowych,
nie opuszczam na­wet des­ki (spuszcza­nia wo­dy nie wspomnę). :P:D 

A ja nie mogę spać jak jest bałagan kręci mi się w głowie. U ko­goś też sprzątam po kry­jomu. Np, zmy­wam naczy­nia , myję toatetę. 

U mnie niechęć jest con­stans, już ta­ki jes­tem pe­dan­tyczny. :D
miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej