Jeżeli bałagan jest twórczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jeżeli bałagan jest twórczy, to mo­ja, os­tatnio wzmożona niechęć do sprząta­nia jest pe­dan­tyczna.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2018, 13:17

O kurcze.nie 

już to pisałem
chaos jest pier­wotnym porządkiem 

Pot­wier­dzam, od kiedy ktoś u mnie uk­radkiem sprząta za­nie­chałem wszel­kich czyn­ności porządkowych,
nie opuszczam na­wet des­ki (spuszcza­nia wo­dy nie wspomnę). :P:D 

A ja nie mogę spać jak jest bałagan kręci mi się w głowie. U ko­goś też sprzątam po kry­jomu. Np, zmy­wam naczy­nia , myję toatetę. 

U mnie niechęć jest con­stans, już ta­ki jes­tem pe­dan­tyczny. :D
miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]