Jest taki powód, dla [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jest ta­ki powód, dla które­go war­to być pe­symistą i za­miast sa­mych plusów doj­rzeć je­den mi­nus.

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:34

Op­ty­mizm może być śle­potą, pe­symizm też, dla­tego dys­tans, dystans. 

Zat­rzy­małam się i zastanawiam...

Zna­lazłam cho­ciażby dwa.
Poz­dra­wiam Emi. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpulka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:17Niusza do­dał no­wy tek­st Nicola za długo sie­działam [...]

dzisiaj, 21:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:14nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:10książkoholiczka do­dał no­wy tek­st Znów je­sien­ny wi­na pos­mak

dzisiaj, 21:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:08książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st zapomniał o róży książę duży

dzisiaj, 21:07Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:04Naja sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]