jest taka radość, co stawia [...] – anna kowalczyk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest anna kowalczyk — zgromadziliśmy 5 opinii.

jest ta­ka radość,
co sta­wia pom­nik smut­ko­wi...

myśl dnia z 1 października 2017 roku
zebrała 87 fiszek • 2 lutego 2012, 01:09

Są ta­kie smut­ki , które trze­ba pożeg­nać, żeby nie blo­kowały życia. 

I w smut­ku można pom­nik ra­dości wznieść...
:) 

... a jest to naj­we­sel­szy z ... pochówków. :)
ka­mienną płytą smu­tek przy­walon zos­tał i zniczem podwędzon,
żeby mu nig­dy nie przyszło do głowy Na­tenświat (ta­kie imię, po­dob­nie, jak Woj­ski miał Na­ten­czas :) )
wyłazić. :P

Ale cza­sami i tak smut­no, bo nic dwa razy...
Pozdrawiam. 

Bo niektórzy urodzi­li się RADOŚCIĄ..;) 

...cie­szyć się życiem to praw­dzi­we posłan­nic­two człowieka...:)
oka­zując ra­dość, sza­nuje­my dzieło Bo­ga,
a ko­muś, kto no­si smu­tek w sercu
da­jemy nadzieję na ko­lej­ny dzień...:)

____________________

:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]