Jest piątek miesiąca X [...] – Madziuń

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Madziuń — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jest piątek miesiąca X dzień 13, przed chwilą czar­ny kot przeszedł nam drogę, po czym, 5 mi­nut później na tra­wie zauważyliśmy czte­rolis­tną ko­niczynkę, a ptak na­robił nam na ubranie.

Myśl Pe­symis­ty : Dzi­siaj będzie pecho­wy dzień.
Myśl realis­ty : eeee, dzień jak każdy inny.
Myśl Op­ty­mis­ty : Czy to nie szczęście, że ten ptak wyb­rał włas­nie mnie?

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 listopada 2009, 22:28

Ideal­ne !

Bar­dzo mi się po­doba ten frag­ment : "Czy to nie szczęście, że ten ptak wyb­rał włas­nie mnie? "
Podzi­wiam myśl.
Poz­dra­wiam Ser­decznie :) 

he­he, no ta­kich op­ty­mistów jed­nak mało;D 

heh :D dob­re, dob­re :D :P Pa­sowało by do całości mo­jej wy­powie­dzi :P ale to już nie byłaby mo­ja wy­powiedz :D :D 

ja po­wie­działabym, ze wszys­tko się uzu­pełnia i że dzień będzie nud­ny ;) 

Zbieg oko­liczności - dok­ladnie 13-go w piątek na­robił na mnie ptak, a jed­nak to i później­sze wy­darze­nia spra­wiły , że to był dzień wyjątko­wy i całko­wicie nie-pechowy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pieczarkam

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

dzisiaj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

dzisiaj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

dzisiaj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

dzisiaj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

dzisiaj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

dzisiaj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]