Jesteśmy mocni w swej [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 9 opinii.

Jes­teśmy moc­ni w swej słabości
panie,
pożal się boże...

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 kwietnia 2015, 22:15

po prawię...

w tę stronę się nie zagłębiałam 

tak rac­ja moc a siła to dwie różne kwes­tie, choć nie wiem czy też w elek­try­ce i fi­zyce to są odrębne pojęcia 

hmm... raczej zat­rzy­muje się w wy­razie 'mocny',
siła, to za dużo powiedziane... 

To są two­je zdjęcia, al­bo zdjęcia Ciebie, jed­no i dru­gie z użyciem wyz­wa­lacza, czy pob­ra­ne z in­terne­tu ? 

spraw­dziłem tak z cieka­wości co znaczy wy­raz ku­sy i wyświet­liło mi że: "przyk­rutki", "zbyt krótki", "diabeł" Cieka­we czy to miało wpływ na tworze­nie słowa pokusy. 

czy­li w naszych po­kusach tkwi siła ? 

dob­rze powiedziane,
aczkol­wiek chodzi o słabości, pokusy...

łat­wo nie jest, jak zwykle 

ciężko się w tym wszys­tkim połapać bo każdy chciałby mieć po­dane na ta­cy co to jest słabość a co to jest siła, a to tak za­wiłe że w czymś słabym może być bar­dzo duża moc i może być od­wrot­nie (od­wołując się do ste­reoty­powe­go postrzegania) 

Ok 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]