Jesteśmy mocni w swej [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 9 opinii.

Jes­teśmy moc­ni w swej słabości
panie,
pożal się boże...

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2015, 22:15

po prawię...

w tę stronę się nie zagłębiałam 

tak rac­ja moc a siła to dwie różne kwes­tie, choć nie wiem czy też w elek­try­ce i fi­zyce to są odrębne pojęcia 

hmm... raczej zat­rzy­muje się w wy­razie 'mocny',
siła, to za dużo powiedziane... 

To są two­je zdjęcia, al­bo zdjęcia Ciebie, jed­no i dru­gie z użyciem wyz­wa­lacza, czy pob­ra­ne z in­terne­tu ? 

spraw­dziłem tak z cieka­wości co znaczy wy­raz ku­sy i wyświet­liło mi że: "przyk­rutki", "zbyt krótki", "diabeł" Cieka­we czy to miało wpływ na tworze­nie słowa pokusy. 

czy­li w naszych po­kusach tkwi siła ? 

dob­rze powiedziane,
aczkol­wiek chodzi o słabości, pokusy...

łat­wo nie jest, jak zwykle 

ciężko się w tym wszys­tkim połapać bo każdy chciałby mieć po­dane na ta­cy co to jest słabość a co to jest siła, a to tak za­wiłe że w czymś słabym może być bar­dzo duża moc i może być od­wrot­nie (od­wołując się do ste­reoty­powe­go postrzegania) 

Ok 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:36Moon G sko­men­to­wał tek­st RPA

dzisiaj, 08:07RozaR do­dał no­wy tek­st RPA

dzisiaj, 07:33Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:30Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:24Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:21Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:19Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:13Moon G do­dał no­wy tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]