Naja Ela
 8 sierpnia 2020 roku, godz. 2:26

Aż podmiotami. Co do zasady nadrzędnymi ponad pozostałe "byty".