zorro4 damian
 3 grudnia 2022 roku, godz. 3:30

najpierw trzeba pożyć