Stawiam granice, dlatego jestem [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 14 opinii.

Sta­wiam gra­nice, dla­tego jes­tem wol­na.

myśl dnia z 23 maja 2017 roku
zebrała 32 fiszki • 21 maja 2017, 20:29

to wspa­niała myśl 

Brawo!
Ciepła, mok­ra i do te­go - bys­tra. Niech nic Cię nie spo­wal­nia. :)) 

Gratuluję:) 

A ja zwal­czam bariery;) 

A na­de mną Dos­to­jew­ski i niebo..
Jest pięknie.
Poz­dr.Ciepłe dla wszystkich 

Myślę iż myśl na­wiązu­je do nau­cza­nia Ja­na Pawła II na te­mat wolności. 

czy zaw­sze wiemy, że te gra­nice są właściwe?
Ano, nie zawsze...

Każdą myśl, która rodzi py­tania, skłania do ref­lek­sji, uważam za godną uwa­gi. Ta do ta­kich na­leży i nie tyl­ko ta,
masz wiele ta­kich tekstów.
Na uwagę w Two­jej twórczości zasługu­je również lapidarny,
błys­kotli­wy za­pis te­go, co ważne. A to sztu­ka. Ty tę sztukę
posiadłaś.
Ta­kich autorów czy­tam z przyjemnością.

Cieszę się, że jesteś.
Gra­tuluję wyróżnienia, ser­deczności :) 

I się nie po­myliłam, gra­tulac­je :) 

W swoich gra­nicach jak ry­ba w wodzie .
Na afisz ! :) 

Jeżeli ktoś jest wol­ny świat stoi przed nim ot­wo­rem, i nie MŚ gra­nic ani na niebie ani na ziemi :)

Więc skąd ta od­mien­na myśl? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***