Stawiam granice, dlatego jestem [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 14 opinii.

Sta­wiam gra­nice, dla­tego jes­tem wol­na.

myśl dnia z 23 maja 2017 roku
zebrała 32 fiszki • 21 maja 2017, 20:29

to wspa­niała myśl 

Brawo!
Ciepła, mok­ra i do te­go - bys­tra. Niech nic Cię nie spo­wal­nia. :)) 

Gratuluję:) 

A ja zwal­czam bariery;) 

A na­de mną Dos­to­jew­ski i niebo..
Jest pięknie.
Poz­dr.Ciepłe dla wszystkich 

Myślę iż myśl na­wiązu­je do nau­cza­nia Ja­na Pawła II na te­mat wolności. 

czy zaw­sze wiemy, że te gra­nice są właściwe?
Ano, nie zawsze...

Każdą myśl, która rodzi py­tania, skłania do ref­lek­sji, uważam za godną uwa­gi. Ta do ta­kich na­leży i nie tyl­ko ta,
masz wiele ta­kich tekstów.
Na uwagę w Two­jej twórczości zasługu­je również lapidarny,
błys­kotli­wy za­pis te­go, co ważne. A to sztu­ka. Ty tę sztukę
posiadłaś.
Ta­kich autorów czy­tam z przyjemnością.

Cieszę się, że jesteś.
Gra­tuluję wyróżnienia, ser­deczności :) 

I się nie po­myliłam, gra­tulac­je :) 

W swoich gra­nicach jak ry­ba w wodzie .
Na afisz ! :) 

Jeżeli ktoś jest wol­ny świat stoi przed nim ot­wo­rem, i nie MŚ gra­nic ani na niebie ani na ziemi :)

Więc skąd ta od­mien­na myśl? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]