Jestem dla ciebie jak [...] – Inmate

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Inmate — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życze­nia

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

W su­mie to na­wet po­cie­szające... :) 

Taaa... Sądzę, że re­lac­je na ziemi mają mniej­szy dys­tans i mniej­szy wy­miar. Ale i tak by­wają cza­sami "nie z tej ziemi"...
:-) 

@na­ja: py­tanie tyl­ko kto się od ko­go od­da­lił. W kos­mo­sie dys­tanse są przeog­romne, cza­sem ciężko o pun­kt od­niesienia :) 

Ale jes­teś dla niej od­legły i niedostępny.
Cieka­we z ja­kiej przyczy­ny... :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]