Jestem dla ciebie jak [...] – Inmate

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Inmate — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życze­nia

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

W su­mie to na­wet po­cie­szające... :) 

Taaa... Sądzę, że re­lac­je na ziemi mają mniej­szy dys­tans i mniej­szy wy­miar. Ale i tak by­wają cza­sami "nie z tej ziemi"...
:-) 

@na­ja: py­tanie tyl­ko kto się od ko­go od­da­lił. W kos­mo­sie dys­tanse są przeog­romne, cza­sem ciężko o pun­kt od­niesienia :) 

Ale jes­teś dla niej od­legły i niedostępny.
Cieka­we z ja­kiej przyczy­ny... :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]