Jestem dla ciebie jak [...] – Inmate

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Inmate — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życze­nia

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

W su­mie to na­wet po­cie­szające... :) 

Taaa... Sądzę, że re­lac­je na ziemi mają mniej­szy dys­tans i mniej­szy wy­miar. Ale i tak by­wają cza­sami "nie z tej ziemi"...
:-) 

@na­ja: py­tanie tyl­ko kto się od ko­go od­da­lił. W kos­mo­sie dys­tanse są przeog­romne, cza­sem ciężko o pun­kt od­niesienia :) 

Ale jes­teś dla niej od­legły i niedostępny.
Cieka­we z ja­kiej przyczy­ny... :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]