szpiek Mariusz, Belzebiusz
 23 lutego 2023 roku, godz. 21:12

Nie wierzę w przypadki 😉