Jest doprawdy wielkim bałwochwalstwem [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 11 opinii.

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi.

Ame­lia

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lipca 2018, 07:55

pat­rzysz aż wypaczysz 

Oczy­wiście :-))) 

To pew­nie przez tę moją wrodzoną skrom­ność... tak opuszczam wzrok. :)) 

Faj­ne, jak faj­ne... Zielo­ne są, w oku­larach.
Co do umiejętności pat­rze­nia, no cóż, ta­kie pat­rze­nie, ja­ki pat­rzący...

Miłego :-))) 

Pesymistka.
Czy­li połowę znasz? :)
Po­dob­no to Baśka była od... faj­nych oczu, a to jed­nak Ela. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Nie je­dyni wśród patrzących. 

Ci z pier­wsze­go zda­nia są oczy­wiście "ociem­niali", na szczęście nie jedyni...
:-))) 

to nie ja. ja nie znam po­lowy slow tu uzy­tych .li 

Nie zaw­sze nie widzi... Są oczy które widzą, mało te­go, widzą więcej...:-))) 

Dop­rawdy wiel­ki tekst
mądra­Li :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]