Jest dobrze, ku***rwa – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 8 opinii.

Jest dob­rze, ku***rwa

myśl • 15 stycznia 2018, 17:42

w su­mie slup ener­ge­tyczny wspol­czes­nym drzewem 

w hol­ly­wood, tu gdzie brze­gi sa­me się osu­wają, a bo­ciany siadają na słupach ener­ge­tycznych w su­mie myśląc wychodzi że dziw­ne, nie sądzisz? 

wiem
a nie juz daw­no nie, a ty gdzie 

mi nie jest do śmie­chu, ale cza­sem się uśmie­chne, wyszłaby sy­tuac­ja ku­riozal­na, karykaturalna

Da­lej w KRS? 

nie 

a wiesz jak się śmieje? 

zas­miej sie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01Michaelowa do­dał no­wy tek­st Mówią uśmie­chnij się, a [...]