Jeśli mając lat czterdzieści [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jeśli mając lat czter­dzieści czy pięćdziesiąt wciąż wie­rzysz w miłość, to men­talnie nie wy­rosłeś z pieluch.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:31

Jeśli nie wie­rzysz, to zmienisz je tyl­ko na ta­kie dla do­rosłych.
Życie, to qu­pa śmie­chu, z prze­wagą qu­py. :)) 

To jest już ta­ki etap, że trze­ba czy­nić miłość inaczej jes­teś sta­rym ka­wale­rem, starą panną, no­womow­nie uciekasz od tej smut­nej praw­dy, na­zywając się sin­glem. Jes­teś kupą sa­mot­ności...w prak­ty­ce kupą. 

... i dzięki bo­gu... przy­naj­mniej nie zgrzybiałem...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:28danioł do­dał no­wy tek­st wszystko się r o [...]

dzisiaj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

dzisiaj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]