Jeśli mając lat czterdzieści [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jeśli mając lat czter­dzieści czy pięćdziesiąt wciąż wie­rzysz w miłość, to men­talnie nie wy­rosłeś z pieluch.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:31

Jeśli nie wie­rzysz, to zmienisz je tyl­ko na ta­kie dla do­rosłych.
Życie, to qu­pa śmie­chu, z prze­wagą qu­py. :)) 

To jest już ta­ki etap, że trze­ba czy­nić miłość inaczej jes­teś sta­rym ka­wale­rem, starą panną, no­womow­nie uciekasz od tej smut­nej praw­dy, na­zywając się sin­glem. Jes­teś kupą sa­mot­ności...w prak­ty­ce kupą. 

... i dzięki bo­gu... przy­naj­mniej nie zgrzybiałem...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja