Jeśli ktoś chce Cię [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Jeśli ktoś chce Cię uka­rać mil­cze­niem
odpłać tym sa­mym
i mil­cz nie mów nic
na­pawaj się ciszą;)
Odtwórz

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2019, 10:27

,,tu przer­wał , lecz róg trzy­mał; wszys­tkim się zda­wało , że Woj­ski wciąż gra jeszcze , a to echo grało '' 

To on wyb­rał grać dla nas powietrze
więc za­bierz go od nas... wiet­rze... ;) 

oko za oko, ząb za ząb ,nic za nic, cisza za ciszę i będziemy ...śle­pi ,głusi ,niemi i chorzy na dru­giego człowieka 

Masz rację, ale oba­wiam się, że ta­kie ka­ranie w ogóle nie ma sen­su... choć może być rzeczy­wiście sku­teczne.
Ko­bietom trud­no jest zacho­wać mil­cze­nie, a mężczyz­na... nie jes­tem pe­wien, czy chciał uka­rać...
Ale możli­we, że się mylę, mam nadzieję, że się mylę...
Miłego po­połud­nia. :) 

Wte­dy to nie ma sen­su. Yestem. 

Niektórym ludziom ta­ki sposób ka­rania in­nych wy­daje się większą ka­torgą dla karzące­go. ;)
Poz­dra­wiam :)) 

Taaak . Ok . 

oczy­wiście ale mil­cze­nie jest bar­dziej wy­mow­ne a na­wet cza­sem wkurzające wypróbo­wałam nie raz;-) 

Można zaw­sze zmienieć front co nie? 

oczy­wiście Bożen­ka ;-) 

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]