viola arvensis fiołek polny
 28 lipca 2022 roku, godz. 19:07

W niebie są ludzie wraz z aniołami a na ziemi nieustannie toczy się walka o każdego człowieka

ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 28 lipca 2022 roku, godz. 18:45

Niebo nie byłoby niebem, gdyby tam byli ludzie.

ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.  28 lipca 2022 roku, godz. 19:15

Ja wiem tylko, że dla mnie niebo z ludźmi to piekło. 😉😁