Jej zaufanie wielokrotnie dostawało [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 22 opinie.

Jej zaufa­nie wielok­rotnie dos­ta­wało po mor­dzie. Dziś dum­nie kroczy przed siebie, ko­piąc in­nych po tyłkach.

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 lutego 2010, 17:02

... może i jest... tyl­ko na ra­zie nie pot­ra­fię zna­leźć... PO­MOCY !!! 

A może jest i trze­cie wyjście?
Nig­dy nic nie wiadomo. 

... cóż, z dwóch możli­wości jed­no się już nie spraw­dziło... zos­ta­je spróbo­wać to dru­gie wyjście... 

W su­mie... może to być sposób. 

... tym ra­zem nie wys­ta­wie te­go na pas­twę zaufa­nia... będę bro­nił kopniakami... 

...myślisz, że to wys­tar­czy? :) 

... mogę być i oj­czy­mem... tym naj­ważniej­szym wśród wielu... trochę wpra­wy już mam... 

Tyl­ko, że...
"Suk­ces ma wielu ojców." - o ile się nie mylę (fabuła) 

... to na pew­no tak jest... 

Trud­ne za­dania zaw­sze le­piej sma­kują, gdy się je rozwiąże. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]