Jej zaufanie wielokrotnie dostawało [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 22 opinie.

Jej zaufa­nie wielok­rotnie dos­ta­wało po mor­dzie. Dziś dum­nie kroczy przed siebie, ko­piąc in­nych po tyłkach.

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 lutego 2010, 17:02

... może i jest... tyl­ko na ra­zie nie pot­ra­fię zna­leźć... PO­MOCY !!! 

A może jest i trze­cie wyjście?
Nig­dy nic nie wiadomo. 

... cóż, z dwóch możli­wości jed­no się już nie spraw­dziło... zos­ta­je spróbo­wać to dru­gie wyjście... 

W su­mie... może to być sposób. 

... tym ra­zem nie wys­ta­wie te­go na pas­twę zaufa­nia... będę bro­nił kopniakami... 

...myślisz, że to wys­tar­czy? :) 

... mogę być i oj­czy­mem... tym naj­ważniej­szym wśród wielu... trochę wpra­wy już mam... 

Tyl­ko, że...
"Suk­ces ma wielu ojców." - o ile się nie mylę (fabuła) 

... to na pew­no tak jest... 

Trud­ne za­dania zaw­sze le­piej sma­kują, gdy się je rozwiąże. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]