Jej zaufanie wielokrotnie dostawało [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 22 opinie.

Jej zaufa­nie wielok­rotnie dos­ta­wało po mor­dzie. Dziś dum­nie kroczy przed siebie, ko­piąc in­nych po tyłkach.

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 lutego 2010, 17:02

... może i jest... tyl­ko na ra­zie nie pot­ra­fię zna­leźć... PO­MOCY !!! 

A może jest i trze­cie wyjście?
Nig­dy nic nie wiadomo. 

... cóż, z dwóch możli­wości jed­no się już nie spraw­dziło... zos­ta­je spróbo­wać to dru­gie wyjście... 

W su­mie... może to być sposób. 

... tym ra­zem nie wys­ta­wie te­go na pas­twę zaufa­nia... będę bro­nił kopniakami... 

...myślisz, że to wys­tar­czy? :) 

... mogę być i oj­czy­mem... tym naj­ważniej­szym wśród wielu... trochę wpra­wy już mam... 

Tyl­ko, że...
"Suk­ces ma wielu ojców." - o ile się nie mylę (fabuła) 

... to na pew­no tak jest... 

Trud­ne za­dania zaw­sze le­piej sma­kują, gdy się je rozwiąże. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]