jedynie tam gdzie masz [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 4 opinie.

je­dynie tam gdzie masz pew­ność jes­teś w błędzie

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 marca 2019, 23:29

poniekąd 

Po­niekąd tak, bo wszys­tkie pew­ni­ki po­legają na wie­dzy zdo­bytej, od­kry­tej do chwi­li obec­nej, a i to nie jest pew­ne, bo trwają ba­dania, o których nie wiemy.
Ale bez pew­nych założeń, które kiedyś [...] — czytaj całość

wyrzuć jedynie 

gdzieś przeczy­tałam, że rzeczy­wis­tość to interpretacja
wte­dy nie ty­le jest błędem, co każda może być dobra 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cropka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]