jedynie tam gdzie masz [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 4 opinie.

je­dynie tam gdzie masz pew­ność jes­teś w błędzie

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 marca 2019, 22:29

poniekąd 

Po­niekąd tak, bo wszys­tkie pew­ni­ki po­legają na wie­dzy zdo­bytej, od­kry­tej do chwi­li obec­nej, a i to nie jest pew­ne, bo trwają ba­dania, o których nie wiemy.
Ale bez pew­nych założeń, które kiedyś [...] — czytaj całość

wyrzuć jedynie 

gdzieś przeczy­tałam, że rzeczy­wis­tość to interpretacja
wte­dy nie ty­le jest błędem, co każda może być dobra 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cropka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]