Jedyne, co mi w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów.

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 16:09

I sa­mok­ry­tyk :p 

Najśmie­szniej­sze jest tez to,ze ta­ki ze mnie fi­lozof jak ta słom­ka która uwiera mnie w stopę ;D 

Fi­lozo­ficzne po­dejście ;) 

Ta wychodząca słom­ka zaw­sze mu­si mieć trochę miej­sca w bu­cie :) więc jak się trochę schodzi człowiek poczu­je większą ulgę i więcej miej­sca w bu­cie :) 

Autoiro­nia w naj­lep­szym wydaniu.
Podzi­wiam oraz pozdrawiam. 

:) 

He­he :D toż mnie kom­ple­ment z ra­na kopnął.

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie i słonecznie :))) 

ha ha nie ma to jak ba­by z wio­chy:)) w po­zytyw­nym te­go słowa znaczeniu:) 

po pros­tu ge­nial­ne.. oh lol.xD 

W końcu wios­na to i dziew­czy­ny na "polu":)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja