Jedyne, co mi w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów.

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 16:09

I sa­mok­ry­tyk :p 

Najśmie­szniej­sze jest tez to,ze ta­ki ze mnie fi­lozof jak ta słom­ka która uwiera mnie w stopę ;D 

Fi­lozo­ficzne po­dejście ;) 

Ta wychodząca słom­ka zaw­sze mu­si mieć trochę miej­sca w bu­cie :) więc jak się trochę schodzi człowiek poczu­je większą ulgę i więcej miej­sca w bu­cie :) 

Autoiro­nia w naj­lep­szym wydaniu.
Podzi­wiam oraz pozdrawiam. 

:) 

He­he :D toż mnie kom­ple­ment z ra­na kopnął.

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie i słonecznie :))) 

ha ha nie ma to jak ba­by z wio­chy:)) w po­zytyw­nym te­go słowa znaczeniu:) 

po pros­tu ge­nial­ne.. oh lol.xD 

W końcu wios­na to i dziew­czy­ny na "polu":)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]