Jedyne, co mi w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów.

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 16:09

I sa­mok­ry­tyk :p 

Najśmie­szniej­sze jest tez to,ze ta­ki ze mnie fi­lozof jak ta słom­ka która uwiera mnie w stopę ;D 

Fi­lozo­ficzne po­dejście ;) 

Ta wychodząca słom­ka zaw­sze mu­si mieć trochę miej­sca w bu­cie :) więc jak się trochę schodzi człowiek poczu­je większą ulgę i więcej miej­sca w bu­cie :) 

Autoiro­nia w naj­lep­szym wydaniu.
Podzi­wiam oraz pozdrawiam. 

:) 

He­he :D toż mnie kom­ple­ment z ra­na kopnął.

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie i słonecznie :))) 

ha ha nie ma to jak ba­by z wio­chy:)) w po­zytyw­nym te­go słowa znaczeniu:) 

po pros­tu ge­nial­ne.. oh lol.xD 

W końcu wios­na to i dziew­czy­ny na "polu":)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos