Jedyne, co mi w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów.

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 18:09

I sa­mok­ry­tyk :p 

Najśmie­szniej­sze jest tez to,ze ta­ki ze mnie fi­lozof jak ta słom­ka która uwiera mnie w stopę ;D 

Fi­lozo­ficzne po­dejście ;) 

Ta wychodząca słom­ka zaw­sze mu­si mieć trochę miej­sca w bu­cie :) więc jak się trochę schodzi człowiek poczu­je większą ulgę i więcej miej­sca w bu­cie :) 

Autoiro­nia w naj­lep­szym wydaniu.
Podzi­wiam oraz pozdrawiam. 

:) 

He­he :D toż mnie kom­ple­ment z ra­na kopnął.

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie i słonecznie :))) 

ha ha nie ma to jak ba­by z wio­chy:)) w po­zytyw­nym te­go słowa znaczeniu:) 

po pros­tu ge­nial­ne.. oh lol.xD 

W końcu wios­na to i dziew­czy­ny na "polu":)) 

giulietka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]