jedni tworzą atmosferę a [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 43 opinie.

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują po­wiet­rze

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Za­pach jest kwes­tią gus­tu, mo­tyle wąchają kwiaty, a mi­liony much wolą in­ne za­pachy... ;)
Myśl jest prze­nośnią i nie jest fa­natycznie po­wiąza­na z za­pachem. :)
Miłego dnia. :)) 

Cuchnący. 

Świński limeryk? 

Np. Beknąć 

Kiedy at­mosferą jest zep­su­te po­wiet­rze, to war­to odświeżyć je psując at­mosferę po­wiewem świeżości. 

Dziękuję, wza­jem­nie. :)) 

Hi hi hi ;) Dziękuję i również życzę snów,o tym,cze­go So­bie ŻYCZYSZ. 

Miłych snów... o kwiat­kach. :)) 

DOKŁAD­NIE Spo­kojną... ;) By Nie psuć te­go,co w przy­rodzie naj­piękniej­sze ;) Spo­koj­ne­go wie­czo­ru i Dob­ra­noc ;)) 

Tak, to niep­rzy­jem­ny wi­dok, le­piej zaj­rzeć na cy­taty, a przy­rodzie poz­wo­lić na spo­kojną kon­sum­pcję. ;)
Pa pa :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]