Jedni piszą o Bogu Drudzy [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 10 opinii.

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem ni­kim.

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 06:51

ten kto do­tarł do te­go miej­sca jest w sta­nie zacząć być sobą
:)

możesz być kim chcesz, lecz naj­trud­niej być sobą bo to wiąże się z by­ciem nikim 

diab­li wiedzą...
kim jesteś
:) 

Jes­teś,, ni­kim"dla sza­tana. Trzy­maj z Bo­giem, dla Niego jes­teś zaw­sze Wiel­ki i Ważny 

Al­bo Ty i Bożen­ka? ;) 

Ni­kim? Bez człowieka o Bo­gu i sta­ranie nikt by na­wet nie słyszał: ). Pozdrawiam. 

może ty i Ar­tur to to sa­mo ? 

Kim jes­teś... ta­jem­nicą zos­ta­nie. :) 

weż go za­bij inaczej nie roz­ma­wiamy
kapujesz? 

Nie ka­suje, jo nie kas­jer. Któś mu­si tu minszać 

jes­li ka­sujesz mo­je od­po­wie­dzi to znaczy że nie mo­zemy wi­cej rozmawiac 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]