Jedni piszą o Bogu Drudzy [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 10 opinii.

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem ni­kim.

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 04:51

ten kto do­tarł do te­go miej­sca jest w sta­nie zacząć być sobą
:)

możesz być kim chcesz, lecz naj­trud­niej być sobą bo to wiąże się z by­ciem nikim 

diab­li wiedzą...
kim jesteś
:) 

Jes­teś,, ni­kim"dla sza­tana. Trzy­maj z Bo­giem, dla Niego jes­teś zaw­sze Wiel­ki i Ważny 

Al­bo Ty i Bożen­ka? ;) 

Ni­kim? Bez człowieka o Bo­gu i sta­ranie nikt by na­wet nie słyszał: ). Pozdrawiam. 

może ty i Ar­tur to to sa­mo ? 

Kim jes­teś... ta­jem­nicą zos­ta­nie. :) 

weż go za­bij inaczej nie roz­ma­wiamy
kapujesz? 

Nie ka­suje, jo nie kas­jer. Któś mu­si tu minszać 

jes­li ka­sujesz mo­je od­po­wie­dzi to znaczy że nie mo­zemy wi­cej rozmawiac 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia