Jeden umysł stanowić może [...] – Smurf007

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smurf007 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Je­den umysł sta­nowić może 'oświece­nie' ludzkości. Pracą i cier­pieniem wzruszał śmierć, która tej no­cy oka­zała mu łaskę.

Ś.P. Stephen Haw­king

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 marca 2018, 10:37

Dziękuję za uz­na­nie, również poz­dra­wiam :)

p.s. led­wo przełknąłem tę myśl ;p 

Ład­ny, myślo­wy hołd. 

Pięknie to na­pisałeś Tomku.
Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to po­lecam film Teoria wszystkiego.
Poz­dra­wiam. :)) 

Gdy­by wszys­cy myśle­li tak sa­mo, świat stałby w miejscu.
Miło czy­tać tak zac­ny tek­st :)
Pozdrawiam. 

Możli­we, ale Mir­ku, od te­go się wszys­tko zaczy­na.. może pop­rostu głośno myślał :)
Mi­mo, że ja­ko nauko­wiec był so­lidną prze­ciw­wagą dla re­ligii - oce­niam wszys­tko obiek­tywnie - całok­ształt.. na szczęście :) a Jego [...] — czytaj całość

Kiedyś byłem nim zachwy­cony, ale to co on mówił też tyl­ko jest gdybaniem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]