Jeden umysł stanowić może [...] – Smurf007

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smurf007 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Je­den umysł sta­nowić może 'oświece­nie' ludzkości. Pracą i cier­pieniem wzruszał śmierć, która tej no­cy oka­zała mu łaskę.

Ś.P. Stephen Haw­king

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 marca 2018, 10:37

Dziękuję za uz­na­nie, również poz­dra­wiam :)

p.s. led­wo przełknąłem tę myśl ;p 

Ład­ny, myślo­wy hołd. 

Pięknie to na­pisałeś Tomku.
Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to po­lecam film Teoria wszystkiego.
Poz­dra­wiam. :)) 

Gdy­by wszys­cy myśle­li tak sa­mo, świat stałby w miejscu.
Miło czy­tać tak zac­ny tek­st :)
Pozdrawiam. 

Możli­we, ale Mir­ku, od te­go się wszys­tko zaczy­na.. może pop­rostu głośno myślał :)
Mi­mo, że ja­ko nauko­wiec był so­lidną prze­ciw­wagą dla re­ligii - oce­niam wszys­tko obiek­tywnie - całok­ształt.. na szczęście :) a Jego [...] — czytaj całość

Kiedyś byłem nim zachwy­cony, ale to co on mówił też tyl­ko jest gdybaniem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2