Jeden umysł stanowić może [...] – Smurf007

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smurf007 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Je­den umysł sta­nowić może 'oświece­nie' ludzkości. Pracą i cier­pieniem wzruszał śmierć, która tej no­cy oka­zała mu łaskę.

Ś.P. Stephen Haw­king

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 marca 2018, 10:37

Dziękuję za uz­na­nie, również poz­dra­wiam :)

p.s. led­wo przełknąłem tę myśl ;p 

Ład­ny, myślo­wy hołd. 

Pięknie to na­pisałeś Tomku.
Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to po­lecam film Teoria wszystkiego.
Poz­dra­wiam. :)) 

Gdy­by wszys­cy myśle­li tak sa­mo, świat stałby w miejscu.
Miło czy­tać tak zac­ny tek­st :)
Pozdrawiam. 

Możli­we, ale Mir­ku, od te­go się wszys­tko zaczy­na.. może pop­rostu głośno myślał :)
Mi­mo, że ja­ko nauko­wiec był so­lidną prze­ciw­wagą dla re­ligii - oce­niam wszys­tko obiek­tywnie - całok­ształt.. na szczęście :) a Jego [...] — czytaj całość

Kiedyś byłem nim zachwy­cony, ale to co on mówił też tyl­ko jest gdybaniem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]