Jeden mały kwiatek, ofiarowany [...] – Alfa Centauri

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Alfa Centauri — zgromadziliśmy 4 opinie.

Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiata­mi.

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2016, 17:26

Nie zre­zyg­no­wałam. Nig­dy nie re­zyg­nuję. Cza­sem już tak jest, że człowiek za­myka się w ścianach rzeczy­wis­tości.
Pozdrawiam:) 

Al­fa cze­kam /myślę, że in­ni też/ na Two­je tek­sty, czyżbyś zrezygnowała?
Poz­dra­wiam :) 

Dziękuję za wir­tual­ne­go kwiatuszka:) 

Po­syłam więc wir­tual­ne­go kwiatuszka :) 
Myśl bar­dzo ko­bieca :)
Po­doba się :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]