jeden gest lub zwykły [...] – ~Anulka~

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ~Anulka~ — zgromadziliśmy 2 opinie.

je­den gest lub zwykły us­miech pot­ra­fią cza­sem zdziałać cu­da

myśl
zebrała 43 fiszki • 1 kwietnia 2010, 11:42

Sa­ma prawda:) 

Tak, zdecydowanie.
Czy­tałam os­tatnio taką książeczkę o in­te­ligen­tej ri­poście. I w su­mie nie będzie ona pot­rzeb­na gdy będziemy mieli po­zytyw­ne nas­ta­wienie do ludzi i uśmiech na twarzy. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]