20 grudnia 2019 roku, godz. 22:47  15,3°C

Jak w nocy niesłyszący szuka światła
Tak w ciszy ślepy próbuje zasnąć

piórem2 magdalena
 21 grudnia 2019 roku, godz. 20:54

mają depresję ??