Jakoś tak lżej mi [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 17 opinii.

Ja­koś tak lżej mi dziś na duszy.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 23:27

Nie mar­twię się. :) 

Nie mar­tw się, znaj­dzie się miej­sce gdzie możesz włożyć pal­ca :) 

Jak os­tatnio tam zaglądałem, to tłumy ado­ratorów, przysłowiowe­go pal­ca nie było gdzie włożyć... dla­tego spałem w łóżku. ;) 

sa­mej nud­no, zap­raszam pod łózko :) 

Nie szu­kać, nie wypatrywać.
Niebiosom dzięko­wać, kiedy mnie nie ma. :D 

To gdzie Cie szu­kać, wy­pat­ry­wać ? :) 

Nie cho­wam się pod łóżkiem, już Ci mówiłem. :) 

Może Ty byłeś nie pod tym łóżkiem co trze­ba ? :) 

Znów się zgu­biłaś... ;) 

To może dzi­siaj spróbu­jemy zna­leźć siebie raz jeszcze ? :) 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]