Jakoś tak lżej mi [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 17 opinii.

Ja­koś tak lżej mi dziś na duszy.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 21:27

Nie mar­twię się. :) 

Nie mar­tw się, znaj­dzie się miej­sce gdzie możesz włożyć pal­ca :) 

Jak os­tatnio tam zaglądałem, to tłumy ado­ratorów, przysłowiowe­go pal­ca nie było gdzie włożyć... dla­tego spałem w łóżku. ;) 

sa­mej nud­no, zap­raszam pod łózko :) 

Nie szu­kać, nie wypatrywać.
Niebiosom dzięko­wać, kiedy mnie nie ma. :D 

To gdzie Cie szu­kać, wy­pat­ry­wać ? :) 

Nie cho­wam się pod łóżkiem, już Ci mówiłem. :) 

Może Ty byłeś nie pod tym łóżkiem co trze­ba ? :) 

Znów się zgu­biłaś... ;) 

To może dzi­siaj spróbu­jemy zna­leźć siebie raz jeszcze ? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]