Jakoś tak lżej mi [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 17 opinii.

Ja­koś tak lżej mi dziś na duszy.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 21:27

Nie mar­twię się. :) 

Nie mar­tw się, znaj­dzie się miej­sce gdzie możesz włożyć pal­ca :) 

Jak os­tatnio tam zaglądałem, to tłumy ado­ratorów, przysłowiowe­go pal­ca nie było gdzie włożyć... dla­tego spałem w łóżku. ;) 

sa­mej nud­no, zap­raszam pod łózko :) 

Nie szu­kać, nie wypatrywać.
Niebiosom dzięko­wać, kiedy mnie nie ma. :D 

To gdzie Cie szu­kać, wy­pat­ry­wać ? :) 

Nie cho­wam się pod łóżkiem, już Ci mówiłem. :) 

Może Ty byłeś nie pod tym łóżkiem co trze­ba ? :) 

Znów się zgu­biłaś... ;) 

To może dzi­siaj spróbu­jemy zna­leźć siebie raz jeszcze ? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos