Jakim trzeba być człowiekiem, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ja­kim trze­ba być człowiekiem, żeby wy­ciągnąć ko­goś z czyśćca, zab­rać do ra­ju by na końcu uczy­nić mu piek­lo.

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 stycznia 2018, 05:42

Czyściec jeśli jest, to jest pusty
@ Onejka
Po an­giel­sku man to człowiek i też mężczyzna 

Wiem, wiem, tyl­ko żar­to­wałem, ale lu­bię ten niepow­tarzal­ny wy­raz ko­biecej twarzy. :D
Miłego. :)) 

Biorąc pod uwagę, że po­dob­no po zak­rzyk­nięciu na uli­cy "człowieku" ! od­wrócą się tyl­ko mężczyźni, uwa­ga Smo­ka wy­daje się in­te­resow­na he he Zaś myśl chy­ba może do­tyczyć każde­go, bez względu na płeć. Dziękuję Wam za ko­men­tarze :) 

Cza­sem świętym się nam zda­je ten, który gra rolę diabła.
I myślę, że Smo­ku wys­tar­czająco wyczer­pał te­mat w swo­jej wy­powie­dzi :))

Ser­decznie poz­dra­wiam :) 

trze­ba być pot­wo­rem poz­ba­wionym uczuć,ale ludzie świet­nie opa­nowa­li technikę krzyw­dze­nia in­nych!świet­na myśl Onej­ko pozdrawiam;) 

To pot­ra­fi tylko........


KO­BIETA... :P:D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ok­rutnym, i bez em­pa­tii :-( 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć