Jak ci się podoba [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak ci się po­doba ja­kaś dópa
to pa­miętaj żeby za­pamiętać jej imię.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 07:43

Nie chcę te­go wie­dziec. Wystarczy. 

Tak to jest... z wie­rzy­ciela­mi... ;)
Wiesz, fa­cet nie zaw­sze od­gadnie, że to "te dni", cza­sem wys­tar­czy za­pach, cza­sem ja­kiś ruch, gry­mas na twarzy, gest... ale ko­biety osiągają mis­trzos­two w... sztu­ce ak­tor­skiej. :) 

ja równmiez - pozdrawiam,
nie poszu­kuję, to mnie szu­kają po­tem muszę się opędzać łopatą do śniegu,
po­myliłes ap­ro­po - tych dni', zos­tawmy doopy cho­ciaż .... b. k. 

Ty również?... Poszukujesz?
Może wca­le się nie po­myliłem, tyl­ko te­go nie wi­dać? :) 

No ja również. Ale .. dużo się nie pomyliłeś 

Niektórzy poszu­kują sa­mych doop, be­zimien­nych, bez zo­bowiązań, bez c.d.n. bez "żyli długo i szczęśliwie"...
To ludzie mar­twi, cy­bor­gi w maszy­nie naszej cy­wili­zac­ji.
Kłopot w tym, że cho­wają tę wiedzę przed właści­ciel/k/ami doop, al­bo ce­lowo wpro­wadzają w błąd.
Poz­dra­wiam Bożen­ko. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]