silvershadow __
 20 sierpnia 2019 roku, godz. 18:16

kosmosu i śmierci wciąż przybywa