i nawet skacząc na [...] – elfuj

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest elfuj — zgromadziliśmy 4 opinie.

i na­wet skacząc na bun­gee, myślę o tym, co mam mu ugo­tować na obiad.

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 września 2010, 09:13

gdy się kocha, ser­ce sta­je się zniewo­lone, choć to zniewo­lenie z włas­nej wo­li, więc czy to zniewo­lenie? :) 

Zniewo­lona przez Niego?????? 

no... a po­za tym nic nie za­pew­ni mi ta­kich dreszczy emoc­ji, jak ON :) 

oj, chy­baśmy się nie zro­zumieli :)

myślę nie o go­towa­niu, a o tym, co JE­MU ugo­tować, więc myślę po pros­tu o NIM.

Co do sa­li tor­tur, to nie lu­bię ce­lowo za­dawać so­bie bólu, to nie jest faj­ne, ale dzięki za pro­pozycję, po­lecę ko­muś, kto będzie zain­te­reso­wany :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

elfuj

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]