im większy masz dom [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 2 opinie.

im większy masz dom tym mniej w nim ciebie

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2018, 14:46

Jeśli chodzi o dom ja­ko dom, to fak­tycznie nie ma mnie za wiele w po­kojach dziew­cząt i na strychu. Zaś jeśli chodzi o mo­je wnętrze, to fak­tycznie też nie da­je ra­dy wszędzie być i wiele z je­go po­koi wręcz uni­kam, bo nie są po­kojem. Pozdrawiam 

Im większy masz dom tym więcej ktoś ma sprząta­nia;) po­myśl ile ga­niania jeśli sraczki dos­ta­niesz:P w do­dat­ku ile cen­ne­go cza­su mu­sisz stra­cić aby coś zna­leźć;) ale z pew­nością przes­trzeń ma swo­je plu­sy - dzieciaki nie wchodzą ci na głowę gdzieś gu­bią się w przestrzeni:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]