im większy masz dom [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 2 opinie.

im większy masz dom tym mniej w nim ciebie

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 marca 2018, 14:46

Jeśli chodzi o dom ja­ko dom, to fak­tycznie nie ma mnie za wiele w po­kojach dziew­cząt i na strychu. Zaś jeśli chodzi o mo­je wnętrze, to fak­tycznie też nie da­je ra­dy wszędzie być i wiele z je­go po­koi wręcz uni­kam, bo nie są po­kojem. Pozdrawiam 

Im większy masz dom tym więcej ktoś ma sprząta­nia;) po­myśl ile ga­niania jeśli sraczki dos­ta­niesz:P w do­dat­ku ile cen­ne­go cza­su mu­sisz stra­cić aby coś zna­leźć;) ale z pew­nością przes­trzeń ma swo­je plu­sy - dzieciaki nie wchodzą ci na głowę gdzieś gu­bią się w przestrzeni:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2