-I look into your [...] – Sania2093

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sania2093 — zgromadziliśmy 1 opinia.

"-I look in­to your eyes, and I see it..
-What you see?
-I see the truth..”

myśl • 4 października 2011, 15:51

Chciałabym zauważyć, że nie ma nig­dzie zaz­naczo­ne, w ja­kim języ­ku mają być myśli. Każdy może mieć różne. I nie tyl­ko ja do­daje tu­taj myśli po an­giel­sku. Tym bar­dziej, że jest zakład­ka "Po An­giel­sku". Więc poz­dra­wiam. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sania2093

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń