I jeśli wartości nie [...] – Zamyslonaprzezwieki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zamyslonaprzezwieki — zgromadziliśmy 3 opinie.

I jeśli war­tości nie ma, co nieg­dyś ser­ce roz­we­selało, czym tak właści­wie się stało...?

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 21:30

Hm, dob­rze, że nie mam ta­kich bo­les­nych roz­te­rek, sta­ram się zawęzić mój świat, ale i tak przyz­nam świat jest nies­kończo­ny i sta­le mnie zas­ka­kuje - tak dob­rem jak i złem, że nie nudzę się. 

Gdy­by o miłość chodziło. 

Czymś co mu­si zos­tać w miarę za­pom­niane i zastąpione nową miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:14cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 10:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 09:54cyt.adela do­dał no­wy tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 09:28cyt.adela do­dał no­wy tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]