I jeśli wartości nie [...] – Zamyslonaprzezwieki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zamyslonaprzezwieki — zgromadziliśmy 4 opinie.

I jeśli war­tości nie ma, co nieg­dyś ser­ce roz­we­selało, czym tak właści­wie się stało...?

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 21:30

Nie wiem dlacze­go, ale roz­ba­wiły mnie Two­je pier­wsze słowa. (Czy po­win­ny?) Niez­mier­nie cieszę się, że do­ceniasz różno­rod­ność świata i poz­wa­lasz mu się zas­ka­kiwać. Pra­widłowa pos­ta­wa - być może się mylę. (A nie?) 

Hm, dob­rze, że nie mam ta­kich bo­les­nych roz­te­rek, sta­ram się zawęzić mój świat, ale i tak przyz­nam świat jest nies­kończo­ny i sta­le mnie zas­ka­kuje - tak dob­rem jak i złem, że nie nudzę się. 

Gdy­by o miłość chodziło. 

Czymś co mu­si zos­tać w miarę za­pom­niane i zastąpione nową miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza