I jeśli wartości nie [...] – Zamyslonaprzezwieki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zamyslonaprzezwieki — zgromadziliśmy 4 opinie.

I jeśli war­tości nie ma, co nieg­dyś ser­ce roz­we­selało, czym tak właści­wie się stało...?

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 21:30

Nie wiem dlacze­go, ale roz­ba­wiły mnie Two­je pier­wsze słowa. (Czy po­win­ny?) Niez­mier­nie cieszę się, że do­ceniasz różno­rod­ność świata i poz­wa­lasz mu się zas­ka­kiwać. Pra­widłowa pos­ta­wa - być może się mylę. (A nie?) 

Hm, dob­rze, że nie mam ta­kich bo­les­nych roz­te­rek, sta­ram się zawęzić mój świat, ale i tak przyz­nam świat jest nies­kończo­ny i sta­le mnie zas­ka­kuje - tak dob­rem jak i złem, że nie nudzę się. 

Gdy­by o miłość chodziło. 

Czymś co mu­si zos­tać w miarę za­pom­niane i zastąpione nową miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]