I jeśli wartości nie [...] – Zamyslonaprzezwieki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zamyslonaprzezwieki — zgromadziliśmy 3 opinie.

I jeśli war­tości nie ma, co nieg­dyś ser­ce roz­we­selało, czym tak właści­wie się stało...?

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 21:30

Hm, dob­rze, że nie mam ta­kich bo­les­nych roz­te­rek, sta­ram się zawęzić mój świat, ale i tak przyz­nam świat jest nies­kończo­ny i sta­le mnie zas­ka­kuje - tak dob­rem jak i złem, że nie nudzę się. 

Gdy­by o miłość chodziło. 

Czymś co mu­si zos­tać w miarę za­pom­niane i zastąpione nową miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.