I jeśli wartości nie [...] – Zamyslonaprzezwieki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zamyslonaprzezwieki — zgromadziliśmy 4 opinie.

I jeśli war­tości nie ma, co nieg­dyś ser­ce roz­we­selało, czym tak właści­wie się stało...?

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 21:30

Nie wiem dlacze­go, ale roz­ba­wiły mnie Two­je pier­wsze słowa. (Czy po­win­ny?) Niez­mier­nie cieszę się, że do­ceniasz różno­rod­ność świata i poz­wa­lasz mu się zas­ka­kiwać. Pra­widłowa pos­ta­wa - być może się mylę. (A nie?) 

Hm, dob­rze, że nie mam ta­kich bo­les­nych roz­te­rek, sta­ram się zawęzić mój świat, ale i tak przyz­nam świat jest nies­kończo­ny i sta­le mnie zas­ka­kuje - tak dob­rem jak i złem, że nie nudzę się. 

Gdy­by o miłość chodziło. 

Czymś co mu­si zos­tać w miarę za­pom­niane i zastąpione nową miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]