https://www.youtube.com/watch?v=qdCmSt4798g wyprowadzam na spacer [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 6 opinii.

Odtwórz

wyp­ro­wadzam na spa­cer myśli są nie do końca bez­pie­czne...

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 marca 2018, 00:35

El­lo Kwiat­ku no nieźle tu ra­baty sadzisz :) 

Dziękuję Cris, Ka­ti, Mir­ko­wi, Yes­tem - za przeczy­tanie i miłe słowa pod tek­stem.
Wszys­tkich poz­dra­wiam i życzę miłego weeken­du :)) 

Wi­taj Mag­do. Zat­rzy­mujesz, dob­ry tek­st. Poz­dra­wiam :) 

Odtwórz poz­dra­wiam Madziu ,masz swój styl ! 

Myśli wyp­ro­wadzo­ne na spa­cer, to chy­ba mowa. 

:) Dzień dob­ry :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]