https://www.youtube.com/watch?v=qdCmSt4798g wyprowadzam na spacer [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 7 opinii.

Odtwórz

wyp­ro­wadzam na spa­cer myśli są nie do końca bez­pie­czne...

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 marca 2018, 00:35

cza­sem ta­ki spa­cer po­maga :) Su­per myśl :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 

El­lo Kwiat­ku no nieźle tu ra­baty sadzisz :) 

Dziękuję Cris, Ka­ti, Mir­ko­wi, Yes­tem - za przeczy­tanie i miłe słowa pod tek­stem.
Wszys­tkich poz­dra­wiam i życzę miłego weeken­du :)) 

Wi­taj Mag­do. Zat­rzy­mujesz, dob­ry tek­st. Poz­dra­wiam :) 

Odtwórz poz­dra­wiam Madziu ,masz swój styl ! 

Myśli wyp­ro­wadzo­ne na spa­cer, to chy­ba mowa. 

:) Dzień dob­ry :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety