https://www.youtube.com/watch?v=qdCmSt4798g wyprowadzam na spacer [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 7 opinii.

Odtwórz

wyp­ro­wadzam na spa­cer myśli są nie do końca bez­pie­czne...

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 marca 2018, 00:35

cza­sem ta­ki spa­cer po­maga :) Su­per myśl :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 

El­lo Kwiat­ku no nieźle tu ra­baty sadzisz :) 

Dziękuję Cris, Ka­ti, Mir­ko­wi, Yes­tem - za przeczy­tanie i miłe słowa pod tek­stem.
Wszys­tkich poz­dra­wiam i życzę miłego weeken­du :)) 

Wi­taj Mag­do. Zat­rzy­mujesz, dob­ry tek­st. Poz­dra­wiam :) 

Odtwórz poz­dra­wiam Madziu ,masz swój styl ! 

Myśli wyp­ro­wadzo­ne na spa­cer, to chy­ba mowa. 

:) Dzień dob­ry :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]