hm.. Miłość. Właściwie co [...] – BadAngel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BadAngel — zgromadziliśmy 0 opinii.

hm.. Miłość. Właści­wie co to jest ?
Czy nie za często używa­my te­go słowa?
Czy chwi­lowe zaurocze­nie oz­nacza miłość?
- Kocham Cię
- Ja Ciebie też
ja­kiś czas pózniej:
* on zos­ta­wia ją dla innej
* ona go zdradza
Obo­je za­dają so­bie rany
Zas­tanówmy się czy tak po­win­no być, czy tak ma wyglądać "Miłość"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nie uwierzę póki nie doz­nam ...

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 kwietnia 2010, 13:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]